SPOLU Olomouc

Motto: "Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že musíš být stůj co stůj mrakem..."

SPOLU Olomouc

SPOLU je nestátní neziskovou organizací, která od roku 1995 podporuje lidi se zdravotním, primárně s mentálním postižením v olomouckém regionu žít v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky. Krom řady jiných významných projektů a aktivit připravuje SPOLU od roku 1997 festival tvořivosti a fantazie Fimfárum, jehož cílem je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez něj.